piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Ostatní šenky a hostince na bývalých předměstích města

 U těchto hospod většinou nevypátráme majitele, protože původně na jejích místech stávaly hospodářské dvory s chalupami. Přesto je ale vzpomínka na některé z nich velmi zajímavá.

 Ještě dříve, než se budeme věnovat šenkům, přenesme se znovu do minulosti a připomeňme si některá fakta, která ovlivnila pivovarnictví a pohostinství nejen v našem městě Klatovy. 

Roku 1645 povolili stavové daň z hlav a roku 1646 daň ze spotřeby nápojů (piva, vína, medoviny a páleného) a z jiných plodin a výrobků (maso, máslo, sýr, sádlo, dříví, vlna, obuv atd.). daň byla původně vybírána ve prospěch panovníka Ferdinanda III. po dobu tří let. Jak už to tak u daní bývá, bylo placení nápojové daně, kvůli moru v roce 1649, prodlouženo o jeden rok a v roce 1650 na druhém sněmu bylo prodlouženo o další rok.

 Ve dnech 11. až 14. ledna 1655 zasedala visitační komise v jejíž zprávě se uvádělo, že v posledních letech vlády Ferdinanda III., bylo v Klatovech sečteno 259 domů, 52 pustých, 24 šosovních a panských, 3 mlýny šosovní. Dohromady 338 domů. Ve čtyřech vesnicích náležejících obci bylo 21 sedláků, 1 pustý statek, 13 chalupníků, 1 pustý, 3 zahradnictví. Na tomto sčítání je vidět žalostný úpadek města, protože při porovnání se sčítáním v roce 1568 ubylo mnoho nemovitostí. Tehdy bylo domů ve městě 640. podle těchto informací svědčí i další údaje, které říkají, že dříve bylo ve městě 58 sladoven sousedských, později jen 15, sladoven na předměstích 11 potom 2, pivovary ve městě 2 a potom žádný, na předměstích 3 a potom 1, mlýnů k obci příslušných 6 a potom jen tři, po jednom hamru kotlářském a šlajfírně a potom žádné, dvořáků k obci náležejících 10 a potom 2, poplužních dvorů 4 potom 3, tvrze 2 a potom jedna a to ještě spálená, špitál stále 1, ovčárny 4 a potom 2, vsí 10 a potom 3.

 Pro porovnání v Plzni bylo r. 1654 napočítáno 211 domů, za živností zkušených 13, pohořelých 1, pustých 10, šosovních a panských 4. celkem tedy 239. v roce 1568 bylo v Plzni napočítáno 416 domů.

 Při stejném sčítání v roce 1655 bylo ve městě Klatovy napočítáno řemesel: Sladovníci - 22, ševci - 18, koželuzi - 14, řezníci - 14, pekaři - 6, kramáři - 6, kováři - 5, kloboučníci - 5, mydláři - 3, hrnčíři - 4, mlynáři - 4, tesaři - 4, punčocháři - 2, perníkáři - 3, kožišníci - 3, truhláři - 3, zámečnící - 3, mandlíři - 3, uzdáři - 2, jircháři - 2, povozníci - 2, bednáři - 2, zedníci - 2, sedlář, soustružník, malíř, zlatník, soukeník, mečíř, nožíř, ručnikář, kotlář, řešetář, lazebník a železník po jednom.

· Pro představu ještě doplním stavy dobytka náležejícího městu ve stejném roce: 415 krav,212 jalovic, 2233 ovcí a 589 ks. sviňského dobytka

 V roce 1708 byl zaveden nový poplatek, o kterém byla klatovanům dána zpráva 13.2. téhož roku. Tímto poplatkem bylo nařízeno platit z muziky v hospodách šenkovních, ale i ve vlastních domech. Vyžadovalo se zároveň přiznání "SUB FIDE NOBILI" všech hospod a domů šenkovních. Byla i vyměřena pokuta pro ty, kdo by bez zaplacení muziku a také tanec držeti se osmělili. K vybírání těchto poplatků byl v Klatovech pověřen Ferdinand Pelikán.

 Specifikace "Výsadních hostinských a šiltovních hospod" i privátních domů, v kterých se pivo, nebo víno šenkovalo, podal magistrát města krajskému úřadu 16.února 1709. Z této specifikace poznáváme toto: Výsadní a spoluhostinské domy - U Zlaté koule, U černého orla, U Volfů, U Zlatého lva, víno se šenkovalo u Františka z Hochů, Valentina Madotty a Antonína Bártovice.V jiných domech se šenk piva městského provozoval bez muziky. Jednalo se o domy Bartoloměje Kuželíka, Sibyly Vrabcové, Anny Khayserové, Václava Zachystala, Anny Šmídové, Anny Gsellhoferové, Jana Milpergera, "U Černého Vorla", domu Daniele Vošklouda, Anny Pelikánové, Krystyny Beranové, Jana Nováka, Heleny Baucové a Zuzany Šlemrové. Protože šenk piva v těchto domech byl jen občasný a podle libosti každého z majitelů, nemohly být počítány za šenkovní domy a byly osvobozeny od poplatků za muziku a tanec. Ovšem v případě, že se v takovémto domě konala nějaká společenská událost, mohli tento poplatek uhradit jednorázově.

· Vedle toho se z muziky platilo ještě ve třech vesnicích královského města Klatovy s výsadními hospodami, kde se muzika držívala a to ve Vostřeticích, v Lubech a v Beňovech.

 V roce 1912 se zaváděly nové daně v království. Nesouhlasné reakce s tímto krokem na sebe nenechaly dlouho čekat. I v našem městě v týdeníku Šumavan vyšel 2. března 1912 článek s názvem "Neschvalujte nových berní", ze kterého odcituji: ".......A zvláště čechy nemohou očekávati pranic od státu, čím se napomáhalo vybřednutí jejich z nejhorší aspoň finanční mizerie. Naopak inkamerování pivní dávky, zavedení státní daně z piva, dojde-li na ně přes odpor živnostenctva a radikálních poslanců, značí těžkou hospodářskou pohromu pro naše království."


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one