piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Špitálské předměstí

 Proti bráně Špitálské a naproti starému špitálu (budova bývalého okresního úřadu) stál pivovar Maysnéřův , jehož starší držitele neznáme a jeho název je nám znám pouze z určení polohy sousedních domů.. teprve v osmdesátých letech 16. století se dozvídáme o majitelích pivovaru, později dvora Maysnéřovského. R. 1583 Dorota Smétkovská zapsala jej Dorotě Tiškové. Zřejmě od ní r. 1584 jej Koupila Anna Kladrubská, která ručila na pivováře na dluh r. 1584 Mikuláši Lounskému (83 kop 30 gr. na slady) a ze stejného důvodu r. 1585 M .Janovi Záhrobskému. Asi pro tato dluhy pivovar její děti prodaly paní Anýžce Harantové z Lažan za 500 kop m., která jej držela do r. 1606, kdy jej prodala Anně Janovské z Winterfelsu a v Soustově.. Nevíme, jak se dvůr s pivovarem dostal Dorotě Podškolské, od níž jej r. 1616 koupil Jakub Bílek s manželkou Annou. Jméno dvora a pivovaru bylo zapomenuto již v 17. století a r. 1726 byla ne jeho místě postavena kaple sv. Rocha.

 V místech pozdější továrny Weinerovy na usně stával dvůr Hodaňovský a pivovar Napařilovský.

 Mezi Příkopy a ulicí Pařízkovou a Štorchovou stál pivovar Sýkorovský č. 88. název měl po Jiříku Sýkorovi tesaři., který jej r. 1530 koupil od Pavla Jelítky. Není známo, kdy byl pivovar zrušen a kdy se již jako prostý dvůr dostal do rukou Anně Šmolcové, od níž byl r. 1583 prodán Štefanovi Reytovi.

 Nejstarší pivovar v Klatovech byl tzv. pivovar Špitálský. Když Konrád z Pomuku založil v Klatovech špitál pro chudé, který roku 1289 předal do správy křižovníků s červenou hvězdou, předal jim zároveň také několik hospodářských objektů, mlýn, pivovar a dvůr za špitálem. Za husitů řád křižovníků opustil město a jeho majetek spravovala obec. Pivovar byl dáván do nájmu a nájemce měl povinnost zásobovat při různých příležitostech chovance špitálu pivem. Celý tento majetek zabavil císař Ferdinand II jako pokutu městu. Město jej za tři roky odkoupilo zpět a tím legalizovalo jeho vlastnictví. Pivovar byl i dále dáván do nájmu.

Během let nařídila městská správa zákaz vaření piva soukromníkům. V polovině 16 stol. Přenesli právováreční měšťané vaření piva do Špitálského pivovaru. Později byl jimi odkoupen a pivo se v něm vařilo až do r.1892.

5a917c3e3e_41994584_o2.jpg

Klášterské předměstí

 Na rohu proti bráně Klášterské v západní řadě stavení stál pivovar "Na Hrbě"(později Na Hrbku), který r 1543 od Tomáškové a její dcery převzali měští páni a purkmistr pro město Klatovy. Nevíme, kdy byl tento pivovar zrušen, zůstal pouze název "Na Hrbě".

 Vedle tohoto pivovaru stál dvůr s pivovarem č.74, který r. 1542 za 86 kop.m. koupili páni s purkmistrem od Jana Šilhavého. Tento pivovar se nazýval pivovar obecní, nebo také bílý. Po požáru r. 1579 již nebyl obnoven a do roku 1649 zůstávalo místo pusté.

 Před Klášterskou branou stál také pivovar Jiskrovský , který r 1528 patřil Mikuláši Jiskrovi, který jej roku 1531 vyměnil s Mikulášem Napařilem za jeho dům v Pražské ulici č.p. 120. Od něj roku 1542 koupili pivovar s platem na něm 8 hřiven purkmistr a páni za 40 kop. Nevíme, kdy a jak byl znovu prodán soukromým držitelům, a kdy byl přeměněn na sladovnu, která náležela r. 1609 Kateřině Budínské.

 Na místě domů č. 66 a 67 byl dvůr Heverníkův, který od Jiříka Heverníka koupil r. 1533 za 75 kop Šimon Hauf. Nevíme, kdy tento dvůr ve kterém býval pivovar koupil Martin Jandík kolář, po kterém se nazýval Kolářovský. Od něj jej r. 1606 koupil za 260 kop Martin Stolinský, který jej vlastnil do r. 1639.

e417f30675_41995078_o2.jpg

Loubské předměstí

 Pod mlýnem Panským stál pivovar Fridlina Peispira č 33, kterému patřil na začátku 15. století. Další známé majitele poznáváme až v 16. století, kdy byl pivovar součástí Konířovského statku, který obsahoval dům na náměstí č. 64, dvůr pod brankou za lázní č .47, rybník pod Volenovem a druhý pod Hunštrukem a mnoho dědin a luk. Tento statek pro špatné hospodaření začal r. 1525 rozprodávat Martin Koníř. Nevíme jak se místo po něm dostalo Šimonu Haufovi. Po požáru r. 1615 již nebyl pivovar obnoven. Místo po něm koupil Jan Košan a vystavěl tam chalupu se sladovnou.

 K mlýnu Podbranskému patřila i valcha, pivovar s dvěma domky. Po husitských válkách byl vrácen katolické rodině, která před husity utekla do Plzně a usadila se tam natrvalo. Tak je vysvětlován původ Plzeňského měšťana Tómy z Klatov, který majetek odkázal svému bratru Viktorovi a jeho dětem dne 2.1. 1464. Viktor jej r. 1488 prodal purkmistrovi a pánům klatovským.

Okolí města - šosovní obce

 Také v okolí města Klatov se nacházely pivovary, ale my se zmíníme pouze o jednom, který také spadal pod město.

 1.února roku 1700 bylo v radě městské jednání o stavbě pivovaru v Beňovech a již 22. března téhož roku byla stavba schválena. Bylo přislíbeno Jakubovi Stránskému a Mikuláši Těšínskému, kteří stavbu hradili za svého, že jim náklady budou vyrovnány z nájmu Beňovského mlýna a z lovení Velkého rybníka. Koncem listopadu roku 1700 byl pivovar vystavěn a inspekce nad ním byla svěřena Mikuláši Těšínskému.

 

96b49b46e7_41987522_o2.jpg

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one