piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č.p. 34/I dvě spilky

Dům se rokuj 1524 nazýval Kouňovský. Od Mandy Kouňovic jej roku 1532 koupil za 70 kop m. Václav Pacovský, kterému patřil ještě r.1542. v letech 1585 až 1594 dům vlastnila Alžběta konvářka. Pak byl majitelem domu Ondřej uzdář, od kterého jej roku 1598 koupil jako spáleniště Tribulovské za 20 kop m. Jan Čáslavský s manželkou Evou, které spáleniště patřilo ještě r.1621. nevíme, kdy a jak se dostal Marianě Derbicové, které patřil v r. 1636. Z dědictví po ní toto spáleniště získala r. 1640 Dorota Šebestová, ale ještě téhož roku bylo prodáno za 60 zl. královskému rychtáři Josefu Plechšmídovi s manželkou Dorotou. Od ní r. 1652 koupil spáleniště za 100 zl. Samuel Alexander Luda z Ludovan s manželkou Annou Kateřinou rozenou Janovskou z Janovic. Ti dům znovu vystavěli a zdědil jej syn Samuel, který jej r. 1684 prodal za 470 zl. Ferdinandovi Pelikánovi s manželkou Zuzanou. Těm r. 1689 znovu vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, 2 spilky a 2 marštale. Dům zdědila dcera Dorota Pelikánová, která jej prodala Františkovi de Angelo. Od poručníků sirotů po něm dům se zahrádkou r. 1743 za 930 zl. koupil František Tříska s manželkou Annou, kterým patřil do jeho smrti r. 1791.

V roce 1933 byl majitelem domu Šleis Václav, zasilatel.

 

Č.p. 36/I sladovna s várkou

Viz "U Bílého koníčka"

 

Č.p.37/I sladovna a palovna

Viz " Na Baště"

 

Č.p. 38/I sladovna

Dům nazývaná Při zdech městských se sladovnou a baštou, později Čápovský. Nejsou známi nejstarší majitelé. Roku 1589 spáleniště od Šimona Čápa koupil Václav Kolínský s manželkou Dorotou za 55 kop m. od něj byl dům obnoven a roku 1610 prodán za 140 kop m. Jeronymovi Trybelliovi s manželkou Reginou a r. 1611 od nich dům koupil Václav Polívko s manželkou Maruší. Nevíme, jak se dostal Kryštofovi Bodlovi. Dům zůstával dlouho spáleništěm, když se ho r. 1659 ujal syn Jan Bodl za 150 zl. po něm jej zdědil bratr Daniel Bodl, ale r. 1673 jej prodal za 20 kop m. Lukáši Zaganovi s manželkou Lidmilou. V rukou sirotků Bodlovských zůstala jenom sladovna s baštou, která byla ušetřena při požáru r. 1689. nevíme, jak tento dům se sladovnou a celou várečnou živností získal Antonín Frostmayer s manželkou Alžbětou. Od nich jej koupil Josef Vacovský. Dům znovu shořel při požáru roku 1758.

V roce 1933 byl majitelem domu Nový Josef, účetní.

 

Č.p.41/I sladovna s várkou

Dům na rohu Baštové a Dlouhé ulice stál dům, který Jíra Kostelec získal výměnou s Bartošem Prchtou za dům č.372/I a přídavek 120 kop m. Od Anny Kostelcové dům koupil r.1587 Václav Farář za 430 kop m., ale pro neplacení od smlouvy odstoupil a předal jej Jiříkovi Krystlovi, jinak Radhostovi. Od něho dům ještě téhož roku koupil dům Kostecovský za 375 kop m. Martin Stolinský bakalář, který jej držel ještě v r. 1636, kdy jej prodal za 150 kop m. Danielovi Slanému s manželkou Evou. Od nich dům koupil Jakub Střela s manželkou Zuzanou za 400 zl. a za ječmen na celý slad ke svaření várky obyčejné. Od dědiců Střelovských jej r. 1688 koupil za 209 zl. Jan Zachystal s ženou Dorotou, kterým r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory a marštal. Dražbou od komisarů magistrátních byl dům pro dluhy majitele prodán Antonínovi Schmidtovi s manželkou Annou za 350 zl. Od nich byl r. 1731 prodán Leopoldu Jackovi s manželkou Barborou. V poslední vůli Leopold odkázal dům své druhé ženě Anně Jelínkové.

V roce 1933 byl majitelem domu Ulrich Alois, obchodník.

 

Č.p.42/I sladovna s várkou

Dům v Dlouhé ul. patřil dcerám Kubských, Dorotě Říhové, Anně Kostelcové a jejich sestře Kateřině, od kterých dům r.1549 jej koupi za 345 kop m. Jan Flekařův syn. Potom dům patřil Jiříkovi Krystlovi, kterému patřil v r.1587 a ž do r. 1592. po něm jej měl jeho bratr Mauryc Vokáč, od kterého dům roku 1602 koupil Pavel Aretin, písař radní s manželkou Reginou, za 220 kop m. roku 1608 od něj za 500kop dům koupil Jiřík Netolický s manželkou Annou, kterému náležel do r.1640. potom dům zdědili jejich synové a po nich Jan Netolický. Od něho roku 1680 dům se sladovnou zdědila jeho dcera Anna, manželka Pavla Kheglara. R. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, sladovna s půdami a 2 marštale. Obnovený dům znovu vyhořel r. 1700 a ještě r. 1711 zůstával spáleništěm. Zeť Kheglarův Jan Házovský se při dostavbě domu tak zadlužil, že mu byl prodán v dražbě roku 1756.

V roce 1933 byla majitelem domu Israelská obec.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one