piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č.p.108/I sladovna s várkou

Dům byl v majetku Jana Faráře od roku 1535, kdy jej koupil od Jana Spěšného. Od něj dům koupil roku 1538 za 200 kop m.Jiří Plocek a proto se nazýval Plockovský. Nevíme, jak se dostal do majetku Jiříkovi Faflovi, kterému náležel r.1586. od sirotků po něm jej roku 1608 koupil Volf Hlaváč i s nádobím k pivní várce náležející, od kterého jej roku 1620 koupil Řehoř Nedvěd kuchař s manželkou Dorotou. Díky dluhu za chmel byl však dům přisouzen Adamovi Hanzlíkovi. Jeho zplnomocněnec Jiřík Královic jej r.1638 prodal za 300 kop m. Andresovi ručníkáři s manželkou Kateřinou, kterým patřil ještě r.1652. nevíme jak se stal majetkem Jana Filipa Voříška s manželkou Markétou, kteří jej r.1685 vyměnili s Rosinou Grigerovou za dům č.65 na náměstí přidavše jí 510 zl. Rosina v druhém manželství přinesla dům Jakubovi Kletečkovi, kterému r.1689 vyhořel. Druhá Jakubova žena Kordule se po jeho smrti provdala r.1729 za Václava Augustina Scholze.

V roce 1933 byla majitelkou domu Glosová Marie, soukromnice.

 

Č.p. 110/I spilka

Viz "U Pubců"

 

Č.p. 111/I palovna

Dům patřil již roku 1522 Matěji Šimkovic od kterého jej r.1528 za 170 kop m. koupil Jiřík Michálek. Od jeho syna Václava pak roku 1533 Mikuláš soukeník za 303,5 kopy. Vdova po něm se znovu provdala za Šimona Konvosa. Dům se nazýval Konvosovský a po požáru 1579 jej jako spáleniště koupil za 70 kop m. Tomáš Pecka, který začal dům znovu stavět, ale nemohl dům dokončit a tak r.1586 postoupil staveniště Janovi Záhrobskému, písaři radnímu. Ten nově vystavěný dům r.1587 vyměnil s Adamem Bártovic, jinak zlatníkem, za dům č.p.146/I v Zlatnické ul. Adamova dcera Evička, provdána za Baltazara Naypara

Z Norimberka. Od něj dům koupil Adamův bratr Viktorýn Bártovic za 600 kop míšenských. Roku 1643 jej prodal za 700 kop m. Kašparovi Stránskému. Dům zdědila jeho druhá žena Kateřina Lucie, rozená Rozacínka z Karlšperka. Té r. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 2 komory, 4 sklepy,2 sejpky, klenutá palovna a 2 marštale. 31.1.1690 se dům dostal jezuitské koleji v Klatovech. Její rektor Karel Vaníček jej r. 1692 prodal Markétě Kalivodové za 500 zl. Od ní dům za tutéž sumu koupil r. 1698 Matyáš Žinkovský s manželkou Lidmilou. Po jejich smrti byl dům r. 1743 prodán za 530 zl. Františkovi Viktorýnovi Pertákovi (Prtákovi) s manželkou Annou.

V roce 1933 byl majitelem domu Černý Karel, obuvník.

 

Č.p. 112/I vinopalna

Viz "U Němců"

 

Č.p. 198/I sladovna s várkou

Dům na rohu Dlouhé a Randovy ulice se nazýval Kbelcovský v roce 1529. přátelským vyrovnáním dne 1.4.1540 mezi Voršilou Kbelcovou a Martou plátenicí s Markétou, její sestrou, se domu ujala Voršila s manželem Mikulášem. Roku 1544 dům koupila Kateřina Košťálová za 300 kop m. Nevíme, jak se dům potom dostal Martinovi Šnejdarovi, kterému patřil r. 1577. po něm jej zdědil syn Jan Šnejdar, od kterého jej roku 1598 koupil Jan Horar za 635 kop m. Dům se nazýval Horarovský a po
požáru r. 1615 zůstával dlouho spáleništěm
a to ještě roku 1722, kdy jej od Jana Mühlnbergra s ženou Dorotou koupil za 20 zl. Antonín František Hruška, který dům znovu vystavěl.

V roce 1933 byla majitelkou domu Panošová Alžběta.

 

Sladovna s várkou Pikatých

O této sladovně se nám nepodařilo, kromě názvu dům Pikatých, zjistit nic podrobnějšího. Ještě víme, že stávala kdesi v Baštové ulici.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one