piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č.p. 85/I sladovna

Dům patřil Janu Spulskému, od něhož jej roku 1605 koupil za 300 kop m. Martin Tvrdoslavský, který jej téhož roku vyměnil s Vavřincem Neřádem za jeho dům Masovský na Chuchli. Potom dům vlastnila jeho dcera Anna s manželem Janem Korndorferem. Potom byl dům v majetku Petra Rejpala. Jeho synové Václav, Jiří a jan jej r.1634 prodali za 270 kop m. Danielovi Horalovi s manželkou Dorotou. V domě po nich zůstalo 12 malých a 8 velkých kádí, tří desítek, tři stoly a tři truhly. Domu se ujala jejich dcera Lidmila Tišková r.1664. po její smrti dům patřil jejímu druhému manželovi Volfu Peltovi. Ten jej r. 1671 za 490 zl. prodal Janovi Kokhayzlovi s ženou Kateřinou, kteří jej r. 1684 vyměnili s Annou Plzákovou za dvůr č. 60 na Klášterském předměstí. Po smrti Václava Plzáka se Anna r. 1687 provdala za Jana Pelikána uzdaře. R. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, sklep, sladovna, hvozd a marštal. Po smrti Jana Pelikána r. 1710 dům zdědila vdova Anna. Nevíme jak se dostal Františkovi Voškloudovi, po kterém jej zdědila vdova Františka, která jej r. 1756 prodala za 500 zl. Petrovi Müllerovi.

V roce 1933 byla majitelkou domu Jechová Žofie, cukrářka.

 

Č.p. 87/I sladovna

Dům prodala Anežka Škorňová Jiříkovi Pšeničkovi za 241 kop m. Roku 1549 koupil dům za 420 kop m. Martin, syn Jana Podhůrského. Po Martinovi byl majitelem Daniel Podhůrský. R. 1629 jej koupil Jan Konický. Dalším majitelem byl Pavel Kadečka a po něm jeho syn Daniel. Sňatkem s vdovou po něm dům získal r.1682 Martin Behm, kterému r.1689 vyhořel. Byly v něm 1 světnice, 1 komora, sladovna s půdou a hvozdem. Z pozůstalosti po něm byl majitelem domu jeho syn Jan Behm s manželkou Kateřinou. Od něj jej získala r.1745 Anna, ovdovělá Hacklová za 290 zl.

V roce 1933 byla majitelkou domu Rusová Anna, soukromnice.

 

Č.p. 89/I sladovna

Dům se nazýval Hlývařovský. Roku 1540 jej Petr Hlívař za 500kop m. prodal svému zeti Linhartovi. V roce 1592 dům patřil Jiřímu Polívkovi. Po něm patřil Kateřině Sýkorové a později Františkovi Heydovi z Lovčic a na Dlážďově, kterému r.1689 vyhořel. Po něm dům získala dcera Alžběta Sidonia Příchovská a syn František Václav Heyda. Od nich dům roku 1702 koupila za 680 zl. Kateřina Chanovská, rozená Pikhartka z Zeleného Audolí.

V roce 1933 byla majitelkou domu Lincmayerová Marie.

 

Č.p. 90/I sladovna


Dům na rohu Školní a Jezuitské ulice se nazýval Louzkovský. Měl gotický vjezd a hluboké skalní sklepy. Roku 1526 jej vlastnil Jan Bakalář. Roku 1583 byl majitelem domu Václav Veršátka a po něm jeho bratr Jiří. Vdova po Jiřím Kateřina se znovu vdala za Václava Chrudimského a od něj jej koupil za 660 kop m. radní písař Václav Rameš. Od r. 1601 patřil dům Martinu Stolinskému, který jej r. 1627 postoupil svému zeti Tobiášovi Letovskému s manželkou Lidmilou. Protože Tobiáš mrhačstvím rozptyloval majetek, domu se ujala Dorota, druhá žena Martina Stolinského. Po její a Martinově smrti se dům dostal jeho pastorkyním Kateřině a Lidmile. Kateřina, vdova po Kašparovi de Rogier se znovu provdala za Ladislava Vladimíra Vidršpergara z Vidršpergu, Lidmila se vdala za Václava Vošklouda. Domu se ujal Ladislav Vidršperger. Nevíme, jak se dostal do majetku obce, která jej r. 1673 za 600 zl. prodala Mg. Danielovi Voříškovi s manželkou Kateřinou. Těm r.1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 4 komory, 3 sklepy, velká klenutá marštal, klenutá sladovna s hvozdem. Po smrti Daniela Voříška se domu ujala vdova Kateřina a po ní dcera Anna Kateřina, která zůstala pannou. R.1750 byl dům prodán dražbou za 400 zl. Františkovi Parvoničovi.

V roce 1933 byl majitelem domu Ryneš Karel, řezník.

 

Č.p. 92/I - palírna

Viz "U Kozů"

 

Č.p. 93/I sladovna

Od Anny Lepičové a jejího syna dům Lepičovský koupila roku 1535 za 380 kop m. Alžběta Vovsová. Dalším majitelem domu byl v roce 1587 Kliment Skála. Po něm jej měl jeho syn Josef, který jej r. 1644 odkázal svému vnukovi Danielovi Jeníškovi, synu Petra Pavla Jeníška a své dcery Kateřiny. Po smrti Daniele dům zdědila jeho sestra Judyta, provdaná za Michala Sitlkopfa. Ti jej r. 1681 prodali za 590 zl. Davidovi Tretscherovi, jircháři, s manželkou Kateřinou. Před požárem r.1689 byly v domě 2 světnice, 3 komory, sladovna a 2 marštale. Po nich dům zdědil syn s manželkou Lidmilou, v druhém manželství provdanou Granitzovou. Od ní roku 1701 dům koupil Jan Voříšek s manželkou Boženou za 195 zl a r.1702 jej vyměnili s Matyášem Leopoldem Pernklauem z Berklau za dům č.29. vdova po něm Annase r. 1710 provdala za Štěpána Biankona. Po smrti Štěpána, jeho druhá žena, rozená Prenerová dům vyměnila s Fabianem Šebestyanem Kitlitzem za dům č.74.

V roce 1933 dům patřil Okresní nemocenské pojišťovně.

 

Č.p. 94/I sladovna

Viz "Na ostrém rohu"


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one