piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č.p. 79/I sladovna s várkou

Dům odkázala Kateřina, vdova po Petrovi Napařilovi Janovi, synovi nebožtíka Jana Čiby z Prahy. Od něj jej koupil Matouš Němec jinak Kozí. Vdova po něm Dorota Kozí dům odkázala dceři Regině tak, že byla povinna vydat Janovi Švehlovi 50 kop, své sestře Martě 130 kop, dětem po druhé sestře Anně 100 kop. Manžel Reginy byl Marek Radda měl vydat jejímu bratrovi 10 kop, 3 stírací kádě, polovici velkých sudů k sterému pivu a dva stoly. Od Marka a Reginy dům roku 1592 koupil Martin Podhůrský za 360 kop. Dům se nazýval Kozovský a byla při něm obecní studnice. Nevíme, jek jej nabyl Jan Turnovský, kterému patřil r. 1627. sňatkem s vdovou po něm jej získal Stanislav Král, od kterého dům r. 1629 koupila za 345 kop m. Maruše, vdova po Janovi Jehlovi. Po ní dům připadl manželkám Václava Pondělíčka a Jana Müllera. Od nich jej r. 1670 koupil za 300 kop m. Bartoloměj Sedlečko s manželkou Annou Marií. Po jeho smrti vdově r. 2689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, sklep a marštal. Nevíme, jak jej získala Magdalena, ovdovělá Štodlarová, v jejímž majetku byl roku 1717. od dědičky po ní Terezie Štodlarové, provdané Ketnerové, r. 1737 koupil dům za 370 zl. Václav Krausz s manželkou Amibilií a patřil mu ještě r. 1751.

V roce 1933 byl majitelem domu Pivnička Karel, krejčí.

 

Č.p. 80/I sladovna a vinopal

Dům se nazýval Michálkovský. Teprve až roku 1584 je znám majitel Říha uzdář. Sladovnu v tomto domě koupil roku 1589 Václav Štětka s manželkou Evou za 180 kop m. při koupi si vymanili půlku studnice k odebírání vody a přístup ke sladovně skrze dům ve dne i v noci. Byl-li by dům č.p.80 na prodej, tak měli též předkupní právo. Anna Říhová předala dům své sestřenici Anně Kutovcové. Od ní a od Jana Ryvoli jej roku 1593 odkoupil Václav Štětka, majitel sladovny. Sňatkem s vdovou po něm dům získal Jan Čáslavský. Nevíme, jak se dostal do majetku Maruši Bobrovské. Z její pozůstalosti jej dostal Ondřej Bobrovský. Od jeho vdovy Lidmily jej r. 1672 za 330 zl. koupil Šimon Moser s manželkou Annou a r. 1678 jej prodali za 290 zl. Janovi Zikmundovi Ferbrovi s manželkou Eleonorou. Od nich jej r. 1682 koupil Václav Nellinger s manželkou Annou, kterým r. 1689 vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 3 komory, vinopal, sklep a 3 marštale. R. 1696 jej Václav vyměnil s Šimonem Štodlarem za dům č. 160. Nevíme, jak se dostal Janu Kučerovi, v jehož rukou byl r. 1728 a později Matesovi Müllerovi, od kterého jej r. 1739 koupil. Martin Heys s ženou Magdalenou. Ten r. 1748 dům za 325 zl. prodal Petrovi Janečkovi s manželkou Kateřinou.

V roce 1933 byl majitelem domu Rank Josef, zahradník.

 

Č.p. 114/I sladovna, vinopal a dvě spilky

Na místě domu č.p.114 stály dříve dva menší domy z nichž jeden se nazýval Kostkův a patřil Strochovskému a druhý roku 1529 od Matouše zlatníka koupil Jakub Tobolář. Nevíme, jak se dům, na místě těchto dvou postavený, dostal do rukou Marianě, manželce Albrechta Viškovského, který dům zdědil po ní. Jejich dcera Lidmila byla v prvním manželství provdaná z a Šalamouna Rudolfa Ursína a v druhém za Řehoře Šilhavého. Dědicem domu se stal syn z prvního manželství Řehoř Ursinus. R. 1685 dům za 440 zl. koupil Jan Jiří Holtzöptl s manželkou Annou Rosinou. Ta dům r. 1687 prodala svému otci Danielovi Tretscherovi za 430 zl. a ten jej ještě téhož roku předal svému zeti Janovi Václavovi Voříškovi. Tomu r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 5 komor, 2 sklepy, vinopal, 2 spilky, 2 studnice, 3 marštale a sladovna. Václav Voříšek zemřel r. 1692 sotva započal s opravou domu a na ni si vypůjčil 50 zl. od farního kostela. Sňatkem s vdovou Kateřinou dům získal Jakub Hinckermyer kloboučník. Od něj dům r. 1728 koupil Jan Renalter s manželkou Alžbětou. V jejich rodině byl do r. 1811.

V roce 1933 byl majitelem domu Müller Antonín, obuvník.

 

Č.p. 115 spilka

Nejsou nám známi původní majitelé. Dům roku 1586 patřil Janovi Zajíčkovi od kterého jej koupil Jan Hovorka bečvář. Jeho druhou ženou byla Kateřina, které dům patřil do r. 1649, kdy ho předala synovi Jakubovi Hovorkovi s manželkou Dorotou. Ten jej r. 1687 odkázal dceři Anně a zeti Mikuláši Kučerovi bečváři. Jim r. 1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory, 2 sklepy a spilka. R. 1700 znovu vyhořel. Nevíme, jak se jeho spáleniště stalo majetkem Magdaleny Štodlarové v r. 1722 a proč se nazývalo Loulovské.r. 1730 dům zdědila její dcera Terezie Štodlarová. Již r. 1731 ale byl majitelem domu František Josef Voříšek s ženou Rosalií. Od dědiců byl dům prodán roku 1760 za 200 zl. Janovi Käszmannovi s manželkou Annou.


V roce 1933 byl majitelem domu Dušek Josef, řezník.

 

 

Č.p. 117/I sladovna s várkou

Majitelé jsou známi až od roku 1585, kdy Václav Janovský zapsal polovici domu ženě Anně. Roku 1592 jej od vdovy Anny koupil kněz Jan Jelenský, děkan klatovský, pro svého syna Václava za 370 kop m. Od něho roku 1602 byl prodán Kateřině Blažejové, jinak Kladrubské za 285 kop m. Roku 1609 dům koupil Adam Brož varhaník pro svou manželku Veroniku za 290 kop m. a ta dům vlastnila ještě v r. 1642. Od jejich dcery Kateřiny Brožové jej r. 1688 koupil za 590 zl. Václav Zachystal švec se ženou Alžbětou a rok na to jim dům vyhořel. Byly v něm 3 komory a marštal. Alžběta dům za 700 zl. roku 1726 prodala svému synovi Janovi Zachystalovi. Ten se ale pro dluhy dostal i do vězení a musel dům prodat roku 1732, kdy jej koupila Kateřina Kherelová za 850 zl.

V roce 1933 byl majitelem domu Vojtěch Josef, obuvník.

 

Č.p. 118/I sladovna s várkou

Dům Předvojovský stál na rohu Dlouhé a Clemencaueovi ulice. Roku 1538 jej od Jana Předvoje koupil Krystýn kantor za 550 kop m. Po jeho smrti roku 1540 koupil dům od purkmistra a pánů za 500 kop m. Jan jinak Hanzl od branky. Dále nevíme jak jej získal Václav Rubáš, kterému patřil v r. 1585. Sňatkem s vdovou po něm Evou získal dům Jukub Růžený. Jemu patřil ještě r. 1629 a nazýval se Růženovský. Pak jej zdědil syn Jan Růženský. Jeho odkazem připadl Samueli Bártovic s ženou Annou. Od nich jej r.1637 za 1200 kop m. koupil Kašpar Stránský s manželkou Annou. Po jeho smrti dům zdědil syn Tobiáš Stránský. Od jeho dcer jej r. 1681 koupil za 1000 kop m Daniel Václav Voškloud s ženou Rozinou Salomenou. R. 1689 dům vyhořel. R. 1690 Václavu zemřela žena a r. 1691 se znovu oženil s Annou, dcerou Václava Plzáka. Ta držela dům ještě r. 1726. dalšími majiteli byli Jakub Trechsler s manželkou Annou, kterým patřil do r. 1776.

V roce 1933 byl majitelem domu Trávníček Antonín, řezník.

 

Č.p. 119 sladovna a vinopal

Dům nazývaný Děkánkovský. Od Alžběty, vdovy po Jindřichovi Děkánkovi se dům dostal Matoušovi Pondělíkovi. Z jejich manželství byli synové Jan, Martin a dcera Magdalena. Dům zdědil syn Jan. Jeho dcera Johanka dům prodala Janovi Záhrobskému, písaři radnímu. Nevíme kdy dům koupil Matouš Formánek, po kterém jej zdědila vdova Anna, dcera Lazara Šindela. Po ní se r. 1649 ujal domu syn Jiří Formánek. Od vdovy po něm r. 1683 dům koupil za 730 zl. Řehoř Šilhavý s druhou ženou Lidmilou, dcerou Jiřího Formánka. R. 1689 dům, ve kterém byly 2 světnice, 4 komory, vinopal, sladovna a 3 marštale vyhořel. Po smrti Řehoře zdědila dům vdova Lidmila. Od ní jej r. 1725 koupil za 650 zl. zeť Šimon Pták s manželkou Kateřinou, kterým patřil do r. 1764.

V roce 1933 byl majitelem domu Pollak Pavel, obchodník s uhlím.

 

Č.p. 120 sladovna

Dům se nazýval Napařilovský po Petrovi Napařilovi, který zasedal v městské radě, dům zdědil jeho syn Mikuláš Napařil, kterému r.1529 půjčil Martin Šrámek 50 kop na sladovnu a tu pak 4 roky užíval. Roku 1531 Mikuláš Napařil vyměnil dům s Mikulášem Jiskrou za jeho pivovar před Klášterskou branou. Ještě téhož roku Jiskra vyměnil dům s Bártou Houskovic za dům č.17 ve Václavské ul. a přijal ještě 375 kop m. syn Bártův Jan Houska převzal dům od svého bratra Václava a Markéty, své sestry. Nevíme jak se dům dostal Dorotě Rubášové, od které jej roku 1587 za 740 kop m. koupil Václav Chrudimský. Jeho manželkou byla Kateřina, vdova po Jiřím Veršátkovi. Její dcera z tohoto prvního manželství Dorota koupila dům Napařilovskýza 740 kop m. její rukou se dům dostal do majetku Jana Achillesa. Po jeho smrti jej zdědil syn Samuel Achyles. Sňatkem s vdovou po něm, jeho druhou ženou Zuzanou dům získal Samuel Zhorský. Od něho r. 1652 dům koupil za 800 kop m. Samuel Korbel pro syna Mg. Václava Vojtěcha Korbeliusa. Rukou jeho dcery se dostal Ferdinandovi Rubingrovi, písaři radnímu. Tomu r. 1689 vyhořel. Byly v něm 3 komory, 3 půdy při sladovně, sladovna a dvoje marštale. R. 1707 Ferdinand postoupil dům dceři Lidmile. Sňatkem s ní jej získal Matěj Frosmayer, obroční Plánický. Jejich dceru Josefu r. 1754 pojal za manželku Václav Helminger, přísežní felčar.

V roce 1933 byl majitelem domu Masárek Oskar, obchodník.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one