piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Dvůr se sladovnou zvaný Sudíkovský. Nevíme, kdy od Sudíka koupil Sladovnu č.75 Jan Bláhovic po kterém ji zdědil jeho zeť Jiří Kaffunk. Ten ji r. 1537 vyměnil se svým synem Matyášem za dům Bláhovský č. 121/I. Za pozdějších majitelů již sladovna v domě neexistovala. Dalším známým majitelem byl Jiřík Zelenka r.1583. Nevíme, jak chalupu získal Jan Špička, který ji r. 1622 zapsal své ženě Anně. Její rukou ji získal Jan Poborovský. Po jeho smrti se Anna po třetí vdala za Sýkoru. Dědictví se ujal Jan ml. Poborovský. Dalším majitelem byl Jan Müller se sestrou Kateřinou Zelenkovou. Od nich chalupu r. 1671 koupil za 141 zl. jejich bratr Samuel Müller, který ji měl do r. 1731, kdy se jí ujal jeho syn Matěj Müller.

 

Č. 79 sladovna Koptišovská

Chalupou Cibulovskou č. 78 byla oddělena sladovna Tůmy Koptiše od dvora Šípkovského č. 76. Tůmovi sladovna náležela již r. 1523. půl sladovny od syna Jana koupil r. 1540 za 48 kop m. Martin Klička a druhou r. 1547 prodal Janův syn Jíra Koptiš Janovi Masovi za 70 kop m.. z dalších majitelů známe Jana Svobodu ševce (+1609) za něhož byla sladovna změněna na obyčejnou chalupu. Dalším majitelem byl Václav Šmíd od kterého ji r. 1629 koupil Tomáš Šlechta s manželkou Kateřinou, kterému náležela ještě r. 1649. Neznáme dalších majitelů, pouze víme, že r. 1690 se nazývala Hlávkovská.

 

Č. 81 sladovna Kbelcovská

Od sladovny Koptišovic oddělovala další sladovnu Kbelcovskou chalupa Mléčkovic č.80, kterou r. 1527 koupi od Mikuláše Jiskry Tůma Kbelec za 33 kop m. jako spáleniště po požáru r. 1520. Od Marty plátenice a její sestry Markéty r. 1540 koupil tuto sladovnu za 110 kop m. Matouš Hluchý. Po něm ji držel jeho syn Matouš. Po Apoleně Hluché, patrně pro dluhy, ji od královského rychtáře a pánů r. 1612 za 100 kop koupil Martin Tvrdoslavský s manželkou Lidmilou. Po jejich smrti ji od Kateřiny Enochové z Domažlic a Lidmily Koberovské z Sušice, na které přešla smlouvou po smrti Lidmily Tvrdoslavské, koupil za 150 kop Jan Turnovský s manželkou Kateřinou. Nepoznali jsme, kdy a jak se stala majetkem Stanislava Krále, kterému patřila v r. 1635. po něm ji zdědila vdova Kateřina a držela ji do r. 1649. po ní byl majitelem Jan Kudla, který ji již jako zpustlou prodal r. 1658 za 20 zl. Martinovi Jarochovi, který ji vlastnil do r. 1690. pak byla ze sladovny již jen prostá chalupa se zahrádkou.

 

Za dvory Polévkovským a Hořákovským stála sladovna Kycarovská. Od Zikmunda Kycara r. 1526 koupil za 30 kop m. polovinu sladovny Martin Michálkův, protože druhou polovici již vlastnil. Od něho ji roku 1530 koupil Řehoř Tříska za 140 kop m. Roku 1539 od něj odkoupil polovici sladovny za 100 kop Havel zvoník a r. 1541 i druhou za 95 kop.

Vedle sladovny Kycarovské byla sladovna Hořákovská, která náležela k Hořákovskému dvoru. Dvůr se sladovnou koupil od svého svaka Jana Hořákovského Linhart Šindel.

 

Č.p. 69 sladovna Budínských

Viz kapitola o pivovárcích.

Z pivovaru se stala sladovna Kateřiny Budínské, od které ji r. 1610 koupil za 400 kop m. Jiřík Vacovský s manželkou Dorotou. Od ní ji r. 1636 koupil jako pustou Jan Šlemr s manželkou Lidmilou. Od ní polovinu sladovny odkoupil Pavel Jakoubek s manželkou Annou. Od Anny ji r. 1662 koupil Jiří Blahník, její zeť. Od něj ji r. 1675 koupil Kašpar Laštovička. Dále ji držel Daniel Faber, ale to již ze sladovny byla chalupa se zahrádkou.

 

Č.p. 57 sladovna Pondělíkovská

Sladovnu r. 1532 koupil Matouš Kozí od Alžběty Pondělíkovské za 107,5 kopy. Roku 1551 ji zdědil Matoušův bratr Duchek Kozí a r. 1590 Jan Beňovský. Roku 1605 koupil sladovnu Václav Rouha za 125 kop míšenských.Sladovna stála mezi dvory Tůmovským č. 56 a nárožní chalupou Špičkovou č. 63, kousek od rohu Rybníčků a ulice Na Chuchli.

 

Č. 56 sladovna Jana Košky

Tato sladovna patřila ke dvoru č. 56, který na počátku 17. století koupil Jan Koška z Libušína. Roku 1611 odkázal chalupu, sladovnu a zahradu své manželce Dorotě Koškové z Čachrova, která se po jeho smrti provdala za Pavla Záhrobského z Těšína. Jejich dcera Anna Marie se provdala za Jakuba Longina z Longinu a dvůr se sladovnou prodala Maximilianu Jiřímu hraběti Kocovi z Dobrše a na Obicích a Najmarce, který jej r. 1656 odkázal Albrechtovi Hejdovi z Lovčic. Měštěnínu Starého města Pražského. Od něj jej koupil Jan Alexius Bandásek r. 1674, ale to již sladovna nabyla v provozu.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one