piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č. 18 vinopal

Chalupu od r. 1603 vlastnil Jan Laštovička, nožíř, s manželkou Annou. Jeho synovi, též Janovi, patřila i r. 1689, kdy vyhořela. Byly v ní 2 světnice, 3 komory, marštal, chlév a vinopal. R. 1693 chalupu koupil Kryštof Hruška s manželkou Magdalenou za 35 zl.

 

Sladovna Tůmovská č. 281

Stála vedle dvora Antoňovic. Roku 1526 ji koupil Jan Kousek za 88 kop m. od Pavla Hořákovského a r. 1528 přikoupil i vedlejší chalupu. Tak vznikl dvůr Kouskovský, který r. 1593 os Adama Kouska z Sobětiček koupil za 175 kop Jiřík Ryvola. Od něho bylo prodáno spáleniště dvora po požáru r. 1620 jeho bratrovi Janovi Ryvolovi za 60 kop.

 

 

Sladovna Konířovská č. 331

Sladovna byla původně součástí Konířovského pivovaru č.33. při rozprodávání majetku pro špatné hospodaření ji odkoupil r. 1534 od Martina Koníře Jan Veršátek za 92,5 kop m. po zániku pivovaru přikoupil i ten s chalupou. Nevíme, kdy se majetek dostal Václavovi Voříškovi, od kterého jej za 130 kop roku 1586 koupil Štěpán Tryštejn. Rukou jeho vdovy Markéty sladovnu s dvorem získal M. Václav Žabonius. Po požáru r. 1615 zůstal spáleništěm, které koupil Jan Košan a na jeho místě vystavěl chalupu a sladovnu. Vdova po něm Anna se r. 1658 provdala za bakaláře Václava Hrůzu. Od nich majetek, pro svou dceru Dorotu Lidmilu, koupil Jan František Koptík. Po její smrti se majitelem stal její nevlastní bratr Jan Albrecht Koptík, kterému r. 1689 stará sladovna shořela.

 

Sladovna Třískovská č. 34

Patřila r. 1525 Jiříkovi Třískovi s Ondřejem Tvarohem. Toho roku odkoupil polovici Třískovskou za 40 kop Petr Cibule, ale r. 1535 ji za 35 kop prodal Prokopovi Loulovi. Polovici Tvarohovu odkoupil r. 1546 za 60 kop Hanzl Šmolc. Nevíme, kdy ji získal Jan st. Maurmiller, jehož vdova Markéta ji za 130 kop prodala Jiříkovi Kuchařovi sládkovi jinak Soběhrdovi. Od jeho vdovy Salomeny koupil tuto sladovnu za 200 kop Václav Šalamoun. Rukou vdovy po něm Reginy ji sňatkem získal Jindřich Velek roku 1633. R. 1640 ji odkázal své sestře Dorotě, manželce Jaroslava Sedlečky, která ji ještě téhož roku prodala za 225 kop m. Jeronymovi Šnoblovi, kramáři. Dědictvím po jeho třetí ženě Anně Šnoblové se dostala Kateřině, manželce Jana Brotmana, který ji vlastnil ještě r. 1664. později byla ze sladovny jen chalupa.

 

Sladovna Šindelovská č. 37.

Roku 1541 prodal Linhart Šindel polovinu sladovny Jakub Křížek za 60 kop a druhou od Elišky Lazarové odkoupil za 68 kop Řehoř Chuchlovic. Nevíme, kdy se obě polovice znovu spojily a získal je Jan z Drahouše a z pozůstalosti po něm r. 1600 Jan Kázňovský, sládek. Nevíme, kdy se dostala Jaroslavovi Sedlečkovi, kterému patřila r. 1630 a po něm jeho švagrovi Jindřichovi Velkovi. Ten ji r. 1640 odkázal své sestře Dorotě a tak se dostala zpět Jaroslavovi Sedlečkovi. Zdědil ji jejich syn Jindřich Sedlečko, kterému r. 1689 sladovna vyhořela.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one